Úřední deska

Informace o povinném subjektu zveřejněné dle Vyhlášky č. 515/2020 Sb.

Název:

Jahodovka – Vyšší odborná škola sociálně právní

Jahodová 2800/44, Záběhlice, 106 00 Praha 10

IČ: 61385395

Důvod založení instituce:

Primární účel založení instituce je poskytování kvalitního vzdělání v oblasti sociální práce a sociální pedagogicky za účelem vzdělávání nejen mladých jedinců ale i stálých sociálních pracovníků za účelem zkvalitnění soc. služeb v ČR.

Instituce vykonává činnost těchto školských zařízení:

Vyšší odborná škola. Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy.

Právní forma:

Příspěvková organizace. Právnická osoba zřízená na dobu neurčitou. Zřizovatelem je MHMP.

Kontaktní poštovní adresa:

Jahodovka – Vyšší odborná škola sociálně právní

Jahodová 2800/44, Záběhlice

106 00, Praha 10

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Shodná s poštovní adresou.

Úřední hodiny sekretariát ředitele školy:

(během školního roku)

Pondělí – čtvrtek: 8:00-15:00 (polední přestávka 12:00-13:00)

Pátek: 8:00-14:00 (polední přestávka 12:00-13:00)

Telefon: 272 661 202 e-mail: info@vossp.cz

Úřední hodiny studijního oddělení školy:

(během školního roku)

Pondělí – Čtvrtek (11:00 – 12:00) a (14:30 – 15:30)

Pátek (11-12)

Telefon: 272 661 203 e-mail: studijní@vossp.cz

Adresa internetové stránky: www.vossp.cz

Adresa e-podatelny: Škola nemá zřízenu elektronickou podatelnu.

Další důležité kontakty a údaje:

Ředitel školy: Ing. Milan Johanis

e-mail: reditel@vossp.cz

Zástupce ředitele: Ing. Mgr. Iveta Turková, MBA – zástupce statutárního orgánu, Profesní institut

e-mail: iveta.turkova@vossp.cz

Zástupce ředitele: PhDr. Stanislav Dvořák – správní úsek

e-mail: stanislav.dvorak@vossp.cz

Zástupce ředitele: doc. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA – úsek pedagogický a odborných praxí e-mail: barbora.vegrichtova@vossp.cz

Číslo bankovního spojení: 43-5910360227/0100 (KB, a.s.)

Číslo bankovního spojení pro úhradu školného: 123-7684540287/0100 (KB, a.s.)

Datová schránka: b8f2n6h

Dokumenty:

  • · Výroční zpráva podle zákona č. 106/199 Sb.: Výroční zpráva za poslední rok je přístupná online na stránce https://vossp.cz/o-škole/úřední-deska/výroční-zprávy
  • · Rozpočet: Údaje o rozpočtu organizace v aktuálním a uplynulé roce jsou součástí výroční zprávy.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Jahodovka – Vyšší odborná škola sociálně právní stanovila svého „pověřence pro ochranu osobních údajů“. Dotazy ohledně ochrany a zpracování osobních údajů směřujte na tohoto pověřence pro ochranu osobních údajů.

Služby pověřence pro ochranu osobních údajů pro školu vykonává společnost

Moore Advisory CZ s.r.o. se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 096 92 142, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 340583, Mgr. Eva Šmídová , osoba pověřence pro ochranu osobních údajů, tel.č.+420 731 609 403, e-mail: gdpr@moore-czech.

Další důležité kontakty a údaje:

Ředitel školy: Ing. Milan Johanis

e-mail: reditel@vossp.cz

Zástupce ředitele: Ing. Mgr. Iveta Turková, MBA – zástupce statutárního orgánu, Profesní institut

e-mail: iveta.turkova@vossp.cz

Zástupce ředitele: PhDr. Stanislav Dvořák – správní úsek

e-mail: stanislav.dvorak@vossp.cz

Zástupce ředitele: doc. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA – úsek pedagogický a odborných praxí e-mail: barbora.vegrichtova@vossp.cz

Číslo bankovního spojení: 43-5910360227/0100 (KB, a.s.)

Číslo bankovního spojení pro úhradu školného: 123-7684540287/0100 (KB, a.s.)

Datová schránka: b8f2n6h

Dokumenty:

  • · Výroční zpráva podle zákona č. 106/199 Sb.: Výroční zpráva za poslední rok je přístupná online na stránce https://vossp.cz/o-škole/úřední-deska/výroční-zprávy
  • · Rozpočet: Údaje o rozpočtu organizace v aktuálním a uplynulé roce jsou součástí výroční zprávy.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jahodovka – Vyšší odborná škola sociálně právní stanovila svého „pověřence pro ochranu osobních údajů“. Dotazy ohledně ochrany a zpracování osobních údajů směřujte na tohoto pověřence pro ochranu osobních údajů.

Služby pověřence pro ochranu osobních údajů pro školu vykonává společnost

Moore Advisory CZ s.r.o. se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 096 92 142, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 340583, Mgr. Eva Šmídová , osoba pověřence pro ochranu osobních údajů, tel.č.+420 731 609 403, e-mail: gdpr@moore-czech.

Ochrana osobních údajů a GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

V souladu se zásadou transparentnosti je Jahodovka – Vyšší odborná škola sociálně právní, jako správce, povinna informovat subjekt údajů
o zpracování osobních údajů, které se tohoto subjektu údajů týkají.
Jahodovka – Vyšší odborná škola sociálně právní podává informace o zpracování osobních údajů osob, jejichž osobní údaje využívá pro výkon své činnosti a jsou vedeny v rámci spisové služby.

Odkazy na jednotlivé přílohy:

Informace o zpracování osobních údajů - smluvní partneři

Informace o zpracování osobních údajů - uchazeč o zaměstnání

Informace o zpracování osobních údajů - studenti

Informace o zpracování osobních údajů - elektronická komunikace, distanční výuka

Informace o zpracování údajů - cookies

Informace o zpracování údajů - testování na Covid 19

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jahodovka – Vyšší odborná škola sociálně právní stanovila svého „pověřence pro ochranu osobních údajů“. Dotazy ohledně ochrany a zpracování osobních údajů směřujte na tohoto pověřence pro ochranu osobních údajů.

Služby pověřence pro ochranu osobních údajů pro školu vykonává společnost

Moore Advisory CZ s.r.o. se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 096 92 142, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 340583.