Projekty

Jsme součástí iKAP II Praha – Inovace ve vzdělávání. Rozvíjíme společně s Magistrátem Hlavního města Prahy a Pražským inovačním institutem potenciály žáků pražských škol:

iKAP II - Inovace ve vzdělávání 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Programy celoměstské podpory vzdělávání na území HMP pro rok 2021 - projekty Konference 2021 - Můj svět - Autismus a Konference 2021 - Sociální práce Teď a Tady VI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Posílení inkluzivního vzdělávání: Zvyšování kvalifikace asistentů pedagoga v používání vědecky podložených přístupů ve vzdělávací praxi

Č. projektu: 2021-2-CZ01-KA210-VET-000048325

Realizace: 1. května 2022 až 30. října 2023

Rozpočet: 60 000 EUR

Partneři: University of Ljubljana (Slovenia), Resursni centar za specijalnu edukaciju (Serbia)

Mezinárodní projekt je zaměřený na zvyšování kvalifikace asistentů pedagoga v používání vědecky doložených přístupů (neboli evidence-based practices) ve vzdělávací praxi. Hlavním výsledkem projektu bude metodická příručka, která asistenty pedagoga a jejich lektory seznámí s vědecky doloženými přístupy a jejich konkrétním využitím v praxi. Žádoucím dopadem projektu je pak zlepšení a zefektivnění inkluzivních aktivit na školách.

V rámci projektu se uskuteční také velká online konference, kde bude metodická příručka představena.

Garantem odborných aktivit projektu je prof. Iva Strnadová (University of New South Wales, Sydney, Austrálie), která je mimo jiné autorkou populárních knih o školní inkluzi „Inkluzivní vzdělávání“ či „Cesty k inkluzi“.

EU_logo.jpg