Projekty

Jsme součástí iKAP II Praha – Inovace ve vzdělávání. Rozvíjíme společně s Magistrátem Hlavního města Prahy a Pražským inovačním institutem potenciály žáků pražských škol:

iKAP II - Inovace ve vzdělávání 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Programy celoměstské podpory vzdělávání na území HMP pro rok 2021 - projekty Konference 2021 - Můj svět - Autismus a Konference 2021 - Sociální práce Teď a Tady VI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Posílení inkluzivního vzdělávání: Zvyšování kvalifikace asistentů pedagoga v používání vědecky podložených přístupů ve vzdělávací praxi

Č. projektu: 2021-2-CZ01-KA210-VET-000048325

Realizace: 1. května 2022 až 30. října 2023

Rozpočet: 60 000 EUR

Partneři: University of Ljubljana (Slovinsko), Resursni centar za specijalnu edukaciju (Srbsko)

Mezinárodní projekt je zaměřený na zvyšování kvalifikace asistentů pedagoga v používání vědecky doložených přístupů (neboli evidence-based practices) ve vzdělávací praxi. Hlavním výsledkem projektu je metodická příručka, která asistenty pedagoga a jejich lektory seznámí s vědecky doloženými přístupy a jejich konkrétním využitím v praxi. Žádoucím dopadem projektu je pak zlepšení a zefektivnění inkluzivních aktivit na školách.

V rámci projektu se uskutečnila online konference (mezinárodní a národní část), kde byla metodická příručka představena.

Garantem odborných aktivit projektu je prof. Iva Strnadová (University of New South Wales, Sydney, Austrálie), která je mimo jiné autorkou populárních knih o školní inkluzi „Inkluzivní vzdělávání“ či „Cesty k inkluzi“.

Metodika k nahlédnutí ZDE.


EU_logo.jpg