Projekty

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Projekt

ŠABLONY II VOŠSP

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/0014384 je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů a společné vzdělávání žáků.