Projekty

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Programy celoměstské podpory vzdělávání na území HMP pro rok 2021 - projekty Konference 2021 - Můj svět - Autismus a Konference 2021 - Sociální práce Teď a Tady VI