Vedení školy

Ředitel školy

Ing. Milan Johanis
reditel@vossp.cz

+420 272 661 202

Zástupce ředitele – úsek pedagogický a odborných praxí

doc. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA
barbora.vegrichtova@vossp.cz

+420 272 681 154

Zástupce ředitele – úsek správní

PhDr. Stanislav Dvořák
stanislav.dvorak@vossp.cz

+420 272 681 131

Zástupce ředitele – zástupce statutárního orgánu, Profesní institut

Ing. Mgr. Iveta Turková, MBA
iveta.turkova@vossp.cz

+420 272 701 105