Výuka cizích jazyků

Vyučujeme 2 světové jazyky, a to angličtinu nebo němčinu.

Na začátku prvního ročníku studenti podstoupí rozřazující gramatický test, který zjistí jejich úroveň. Předpokládaná úroveň by měla dosahovat úrovně A2 až B1 Evropského výukového rámce. Maturita z jazyka není podmínkou.

Časová dotace pro jazyk je

 • 1. ročník – 2 hodiny týdně
 • 2. ročník a 3. ročník 3 hodiny týdně

Během 3 let jsou vyučována sociálně právní témata v angličtině či němčině (např. rozvod, adopce, sociální služby). Studenti si rozšíří slovní zásobu a znalosti v těchto sociálních problematikách. Dále dochází k průběžnému testování vybraných gramatických partií. Výstupem jednotlivých semestrů je klasifikovaný zápočet nebo zkouška, kterým předchází písemný test a ve zkouškovém období ústní přezkoušení v rozsahu cca 10-15 minut.

Studenti zlepšují své dovednosti v poslechu, v aktivním a pasivním čtení, v komunikaci a písemném projevu.

Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou z cizího jazyka v rámci tzv. absolutoria. Zkouška trvá 15-20 minut. Má 2 části: student si vylosuje jedno z 25 probraných okruhů, pak následuje obhajoba závěrečné písemné práce v cizím jazyce. Této obhajobě předchází napsání anotace v cizím jazyce.

Anglický jazyk

Jeden ze dvou jazyků, které můžete na naší škole studovat, je angličtina. Je to jazyk, který nerozlučně patří k našemu současnému životu, jak osobnímu, tak i profesnímu.

Několik důvodů proč právě angličtina.

 • Výuka angličtiny probíhá ve skupině při počtu cca 15 studentů v časové dotaci 2‐3 hodiny týdně.
 • Angličtinu u nás můžete studovat v případě, že vaše znalost dosahuje úrovně státní maturity, minimálně úroveň A2 – B1.
 • Vedle odborných témat, která souvisejí se sociální prací a pedagogikou, opakujeme průběžně gramatiku dosahující úrovně střední školy.
 • Naše škola již po několik let organizuje zahraniční stáže v rámci Nadace Cesta ke vzdělání, kdy navštěvujeme sociální zařízení
 • v zemích, kde můžeme uplatnit znalost angličtiny (Anglie, Belgie, Francie, Rakousko).
 • Angličtina je jazyk, bez kterého by mnoho oborů nemohlo fungovat (např. IT, management, finančnictví atd.).
 • Angličtinu využijete i ve svém volném čase (při sledování filmů, práci na počítači, cestování).
 • Znalost angličtiny zvyšuje vaši šanci dostat dobře placenou práci v České republice, ale i v zahraničí.
 • Angličtina je jazyk, kterým mluví miliony lidí na celém světě, dorozumíte se kdekoliv.
 • Angličtina je jeden z nejlehčích jazyků.

Německý jazyk

Nevíte jaký cizí jazyk na naší škole studovat? Ať už jsou vaše plány do budoucna jakékoli, znalost němčiny Vám otevírá nové možnosti, jak můžete zlepšit svůj profesní a možná i osobní život:

Několik důvodů proč právě němčina.

 • Výuka probíhá v malých skupinách do 10 studentů.
 • Nemusíte mít maturitní zkoušku, procvičujeme i základy jazyka.
 • Zkouška z němčiny je součásti absolutoria.
 • Součástí vzdělávacího programu je odborná praxe v zařízeních poskytujících sociální služby. V rámci nadace Cesta ke vzdělání se můžete zúčastnit zahraničních stáží do Rakouska nebo navštívíte sociální zařízení ve Vídni.
 • Němčinu lze prakticky uplatnit velice blízko. Dvě naše sousední země jsou německy mluvící.
 • Znalost němčiny zvyšuje Vaše šance na kariéru. V Česku působí 8.000 německy mluvících firem.
 • Nemusíte se bát o práci. Česko-německá obchodní komora hovoří o nedostatku pracovníků se znalostmi němčiny.
 • Němčina je nejčastěji mluvená rodná řeč v EU.
 • Němčina není těžká!

Přihláška ke studiu