Organizace výuky ve školním roce 2022/2023

Denní forma

V oboru Sociální práce i Sociální pedagogika bude ve školním roce 2022/2023 probíhat výuka denně podle daného rozvrhu.

Zápis ke studiu se pro oba obory uskuteční ve čtvrtek 1. září 2022. Podrobnosti budou uvedeny v pozvánce ke studiu, kterou obdrží přijatí uchazeči týden před zápisem v tištěné nebo elektronické formě.

Kombinovaná forma

V oboru Sociální práce bude ve školním roce 2022/2023 probíhat výuka 1. ročníku vždy v úterý od 8:00 do cca 18:30 hod. podle daného rozvrhu. Docházka musí být splněna na min. 70% z reálně odučených hodin.

Zápis ke studiu se uskuteční v úterý 6. září 2022. Podrobnosti budou uvedeny v pozvánce ke studiu, kterou obdrží přijatí uchazeči týden před zápisem v tištěné nebo elektronické formě.

V oboru Sociální pedagogika bude ve školním roce 2022/2023 probíhat výuka 1. ročníku vždy v pondělí od 8:00 do cca 18:30 hod. Docházka musí být splněna na min. 70% z reálně odučených hodin.

Zápis ke studiu se uskuteční v pondělí 5. září 2022. Podrobnosti budou uvedeny v pozvánce ke studiu, kterou obdrží přijatí uchazeči týden před zápisem v tištěné nebo elektronické formě.

Přihláška ke studiu