Organizace výuky ve školním roce 2023/2024

Denní forma

V oboru Sociální práce i Sociální pedagogika bude ve školním roce 2023/2024 probíhat výuka denně podle daného rozvrhu.


Zápis ke studiu se uskuteční v pondělí 4. září 2023. Podrobnosti budou uvedeny v pozvánce ke studiu, kterou obdrží přijatí uchazeči týden před zápisem v tištěné nebo elektronické formě.


Kombinovaná forma

V oboru Sociální práce bude ve školním roce 2023/2024 probíhat výuka 1. ročníku vždy ve čtvrtek od 8:00 doc cca 18:30 hod. podle daného rozvrhu. Docházka musí být splněna na min. 70 % z reálně odučených hodin.

Zápis ke studiu se uskuteční ve čtvrtek 7. září 2023. Podrobnosti budou uvedeny v pozvánce ke studiu, kterou obdrží přijatí uchazeči týden před zápisem v tištěné nebo elektronické formě.

V oboru Sociální pedagogika bude ve školním roce 2023/2024 probíhat výuka 1. ročníku vždy v pátek od 8:00 doc cca 18:30 hod. podle daného rozvrhu. Docházka musí být splněna na min. 70 % z reálně odučených hodin.

Zápis ke studiu se uskuteční v pátek 8. září 2023. Podrobnosti budou uvedeny v pozvánce ke studiu, kterou obdrží přijatí uchazeči týden před zápisem v tištěné nebo elektronické formě.

Přihláška ke studiu