Organizace výuky ve školním roce 2024/2025

Denní forma

V oboru Sociální práce i Sociální pedagogika bude ve školním roce 2024/2025 probíhat výuka denně podle daného rozvrhu.
Zápis ke studiu se uskuteční v pondělí 2. září 2024. Prosím, zarezervujte si na zápis celý den, jelikož budou probíhat povinná školnění (BOZ, informační systém apod.). Podrobnosti budou uvedeny v e-mailové pozvánce ke studiu,
kterou obdrží přijatí uchazeči týden před zápisem.


Kombinovaná forma

V oboru Sociální práce bude ve školním roce 2024/2025 probíhat výuka páteční/víkendovou formou. Podrobnosti budou uvedeny v e-mailové pozvánce ke studiu, kterou obdrží přijatí uchazeči týden před zápisem.

V oboru Sociální pedagogika bude ve školním roce 2024/2025 probíhat výuka páteční/víkendovou formou. Podrobnosti budou uvedeny v e-mailové pozvánce ke studiu, kterou obdrží přijatí uchazeči týden před zápisem

Přihláška ke studiu