Účast na akcích, které pomáhají

VOŠ sociálně právní v Praze spolupracuje s odborníky z kanceláře Veřejného ochránce práv v Brně, zejména s garantkou sociálně právní ochrany dětí Mgr. Evou Hilšerovou.

http://www.bulletin-advokacie.cz/dusledky-zruseni-povinne-verejne-sluzby-ustavnim-soudem = foto. A erudovaný článek!

O zaměření výuky na naší škole paní Mgr. Eva Hilšerová míní, že je velkým přínosem propojení sociální a právní oblasti. Usuzuje tak ze své každodenní praxe, ve které přichází do kontaktu s činností sociálních pracovnic z OSPODU (Orgánu sociálně právní ochrany dětí) z různých regionů České republiky.

„Práce sociálních pracovnic, se kterými přicházím do styku, je velmi náročná. Vážím si, jakým způsobem řeší jednotlivé případy odborně, ale i lidsky. Představte si konkrétní případ, kdy pedagog oznámí na OSPOD sociální pracovnici, že má podezření na týrání žáka v rodině. Sociální pracovnice musí neprodleně obezřetně zmapovat rodinnou situaci. Současně spolupracovat se školou, dětským lékařem, Policií ČR, soudy, někdy i s médii a blízkým okolím rodiny. Vnímám jako naprosto nezbytnou vysoce kvalitní přípravu na škole, neboť sociální pracovnice musí dbát na práva dítěte, rodiče a dalších zúčastněných. Následky chybných rozhodnutí sociálních pracovnic v reálném životě bohužel mohou mít katastrofální následky.

Věřím, že tato škola může studentky a studenty připravit odborně i lidsky na adekvátní úrovni pro tak zodpovědnou práci“.