Školská rada

Od roku 2005 je při naší škole zřízena školská rada. Je složena ze zástupců zřizovatele školy (Hlavní město Praha), ze zástupců pedagogických pracovníků školy a ze zástupců studentů školy.

Kromě zástupců zřizovatele jsou členové školské rady voleni. Školská rada se schází ke svým zasedáním dvakrát ročně a dále podle potřeby. Zejména projednává a schvaluje školní řád, výroční zprávu o činnosti školy a podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.

Kontakty:

E-mailová adresa školské rady – hana.delongova@vossp.cz

Schránka důvěry školské rady – umístěna v objektu E školy.