Škola pohledem absolventů

1. Jaké je Vaše současné zaměstnání a kde pracujete?

2. V čem Vám studium na VOŠSP pomohlo v praxi? Jinými slovy, co na VOŠSP oceňujete z pohledu Vašeho pracovního uplatnění?

Nicola Švecová (červen 2015) nikola.svecova@vossp.cz

 1. Pracuji jako kurátorka pro děti mládež v Praze (OSPOD při Úřadu MČ Praha 8), což byl vždy můj sen.
 2. VOŠSP mi tento sen umožnila splnit a navíc svou práci dělat s citem a individuálním přístupem ke klientům. To, co mi dala „naše VOŠka“, mi nedala žádná z následujících vysokých škol, které jsem následně absolvovala – a to vědomosti, které užiji v praxi, stejně jako praxi samotnou. Nespornou výhodou školy je to, že zaměstnává odborníky pohybující se ve specializovaných oblastech, které krásně doplňují teoretické vyučování a obohacují nás, budoucí sociální pracovníky, připravují nás na velice důležitou a zodpovědnou práci s citem a pokorou. Protože to „děkuji, pomohla jste mi!“, jak mi k mému úžasu předvedla paní Mgr. Monika Havlíčková, jejíž Metody sociální práce jsem milovala, je k nezaplacení!

Lukáš Ulbert (květen 2015) lukas.ulbert@vossp.cz

 1. Kontaktní a sociální pracovník, nízkoprahové středisko Drop In v Praze: komplexní sociální poradenství, pracovní poradenství a výměna HR materiálů.
 2. Na škole oceňuji nejvíc to, že je prakticky zaměřená a díky tomu jsem si během praxe mohl vybrat cílovou skupinu, se kterou bych rád pracoval. Oceňuji také přístup některých učitelů, kteří mi pomohli být tam, kde jsem nyní. Na VOŠSP jsem strávil jedny z nejhezčích let svého života.

Klára Štěpánková (květen 2015) klara.stepankova@vossp.cz

 1. Nezisková organizace Rytmus – podporované zaměstnávání lidí s duševním onemocněním. Letos ukončuji navazující magisterské studium na Pražské vysoké škole psychosociálních studií v oboru sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii. Mám také v plánu nastoupit do psychoterapeutického výcviku.
 2. Na studium VOŠSP mám velmi příjemné vzpomínky – nejen díky zajímavým předmětům, ale také díky exkurzím a odborné praxi, která mi poskytla kompletní a ucelený přehled o sociální práci, na kterou jsem se mohla podívat z různých úhlů. To jsem následně zužitkovala nejen ve svém zaměstnání, ale poskytlo mi to velkou výhodu i v dalším studiu.

Barbora Čapková (květen 2015) barbora.capkova@vossp.cz

 1. Oddělení sociálně právní ochrany děti (OSPOD) – terénní sociální pracovnice.
 2. VOŠSP mi dala velké množství odborných znalostí v mnoha oblastech. Nejdůležitější ovšem byla praxe, která byla nejzásadnější. Konkrétně na naše pracoviště přijímáme praktikanty pouze z této školy z důvodu největší kvality znalosti praktikantů ve srovnání ze všemi podobnými školami v dostupném okolí.

Veronika Zeťáková (květen 2015) veronika.zetakova@vossp.cz

 1. Referent sociálních dávek (úřad MČ Praha, poloviční úvazek) – práce s klienty v jejich přímém prostředí a šetření v rodinách. V současné době jsem stále studentkou, nyní magisterského oboru na UK – obor řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích a od příštího roku také studentkou 1. lékařské fakulty, oboru adiktologie.
 2. U VOŠSP oceňuji v současném životě zejména kvalitu a délku praxí. Portfolio s podrobným popisem praxí stále nosím a přikládám, pokud se hlásím na výběrové řízení. V neposlední řadě oceňuji kontakty, ať již na bývalé učitele, s kterými spolupracuji dodnes (např. Mgr. Monika Havlíčková která vede moji diplomovou práci) nebo na některé spolužáky, kteří se pohybují na různým pracovních pozicích a v různých městech.

Eva Kašáková (červen 2015)eva.kasakova@vossp.cz

 1. Kontaktní sociální pracovnice nízkoprahového klubu pro děti a mládež Jižní pól, který spadá pod neziskovou organizaci Proxima Sociale, o.p.s.
 2. I přes to, že nyní studuji vysokou školu, jsem stále vnitřně identifikovaná s VOŠSP a vnímám studium na ní jako podnětnější a více rozvíjející. Konkrétně jsem se naučila systematické práci, kterou nyní využívám při individuálním plánování s klienty, a také orientaci a pečlivosti v administrativě, díky níž nemám problém vést administrativu spojenou s provozem služby. Dostala jsem možnost vyzkoušet si prezentování vybraného tématu na školní konferenci a přednes projevu při předávání diplomů v Betlémské kapli, čímž jsem se velmi procvičila ve veřejném vystupování a v přípravě na něj. Myslím, že i díky tomu nyní nemám problém s moderováním našich organizačních akcí.

Květa Vránová (červen 2015)qeta@centrum.cz

 1. Poradna pro integraci – sociální pracovnice
 2. Studium na VOŠSP mi určitě pomohlo, protože učitelé na škole nejsou jenom teoretici, mají lidský přístup a vědí, o čem hovoří.

Andrea Králová (červenec 2015)andrea.kralova@vossp.cz

 1. Pracovník v přímé péči v Diakonii Českobratrské církve evangelické ve středisku Zvonek v Praze 4. Pracuji s klienty s mentálním znevýhodněním.
 2. Díky praxi na VOŠSP jsem tuto práci získala, protože jsem na svém nynějším pracovišti byla ve třetím ročníku na praxi: nabídli mi, jestli bych zde nechtěla pracovat. Jsem velmi vděčná za praxi, co se týče teorie, tam už ta podpora nebyla taková, líbil by se mi speciálně zaměřený předmět na problematiku lidí s mentálním znevýhodněním, ale škola mě celkově do života vybavila velmi dobře ve všech ohledech. Myslím, že se nemusím bát kdekoli jinde pracovat. Informací se mi dostalo dost a dost a hlavně když řeknu, že jsem vystudovala tuto školu, tak jí všichni znají a chválí a mají rádi studenty VOŠSP.

Lucie Kabrhelová (srpen 2015)lucie.kabrhelova@vossp.cz

 1. Office Manager (Vedoucí kanceláře) ve významné advokátní kanceláři
 2. Celkově celé studium na VOŠSP je zaměřeno na praxi díky souvislé a průběžné školní praxi, což je v dnešní době důležité a určitě mi to pomohlo uplatnit se na několika pracovních pozicích. Byly i situace, kdy zaměstnavatele i tak školní praxe nezajímala, ale určitě to já osobně vnímám jako pozitivum jak pro sebe, tak pro ostatní absolventy naší VOŠSP. Když už jsem na nějaké pracovní pozici působila, tak mi VOŠSP určitě pomohla. Spoustu informací získaných studiem jsem v zaměstnání využila a na některých pozicích jsem si uvědomila, jak má praxe vypadat úplně jinak na základě mých znalostí z VOŠSP a to se na některých pozicích nedělo, takže jsem rychle sundala „růžové brýle“ a všichni by si měli projít naší školou, aby věděli, jak správně fungovat a hlavně eticky konat. Právě proto jsem vděčná VOŠSP za cenné zkušenosti, rady a přípravu do profese PROFESIONÁLNÍ sociální práce.