Přihláška ke studiu

Elektronická přihláška ke studiu

Pro přihlášení do přijímacího řízení je nutné dodat:

1. Elektronickou přihlášku

Elektronickou přihlášku vyplní uchazeč zadáním všech povinných údajů.

2. Vytištěnou přihlášku s podpisem

Vyplněnou elektronickou přihlášku lze vytisknout po přihlášení do systému ISVOŠ. Vytištěnou přihlášku je nutné podepsat! Na vytištěné přihlášce nevyplňujte potvrzení lékaře!

3. Maturitní vysvědčení

Úředně ověřená kopie. Neověřená kopie nebude vyhodnocena.

4. Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělání v oboru

Potvrzení vystavené po 1. únoru 2022. Ke stažení ZDE.

Nedostatečně vyplněné potvrzení nebude vyhodnoceno.
Potvrzení musí být doloženo v originále.

5. Dotazník zájmu o obor, vč. příp. příloh

Ke stažení ZDE.

Vytištěnou přihlášku s povinnými přílohami, vše v písemné podobě, zašle uchazeč pouze poštou (NE OSOBNĚ) v obálce označené „PŘIHLÁŠKA“ na adresu:

Jahodovka - Vyšší odborná škola sociálně právní

Studijní oddělení
Jahodová 2800/44
Záběhlice
106 00 Praha 10

O přijetí či nepřijetí Vás bude škola informovat prostřednictvím výsledků přijímacího řízení, které budou zveřejněny na webových stránkách školy, v systému ISVOŠ, na veřejně přístupném místě v areálu školy a písemně vždy v daném termínu určeném pro jednotlivá kola přijímacího řízení. Více informací o termínech přijímacího řízení naleznete v sekci: Termíny přijímacího řízení

Upozornění

Ke studiu na Jahodovka - VOŠSP Praha 10 lze podat přihlášku pouze na jeden vzdělávací program a jednu formu studia. V případě, že se uchazeč rozhodne pro změnu vzdělávacího programu nebo pro změnu formy studia, zašle stručnou e-mailovou žádost o provedení příslušné změny na adresu studijni@vossp.cz.

Pokud uchazeč neuspěje u maturitní zkoušky, požádá o převedení přihlášky do 3. kola přijímacího řízení formou stručné e-mailové zprávy na adresu studijni@vossp.cz a maturitní vysvědčení doloží do 19. 9. 2022.

Informace poskytuje studijní oddělení Jahodovka - VOŠSP Praha 10

e-mail: studijni@vossp.cz
telefon: +420 272 661 203