Manuál pro 2. ročníky

Všechny termíny jsou koncem srpna zveřejněny na webu školu v záložce Pro studenty – Harmonogram školního roku. Zápisy probíhají již na začátku září.

U zápisu musíte být fyzicky přítomni, pokud byste se nemohli dostavit, napište prosím co nejdříve na studijni@vossp.cz žádost o stanovení náhradního termínu zápisu.

Potvrzení o studiu je možné vydat nejdříve po zápisu do vyššího ročníku (tedy v září, kdy se svým podpisem do zápisové listiny stáváte studentem 2. ročníku) a současně po úhradě školného za zimní období.

Do září není možné vám potvrzení na další školní rok vydat.

Školné za zimní období ve výši 1.500 Kč je třeba uhradit do 15. října.
Školné za letní období ve výši 1.500 Kč je nutné uhradit do 15. února.

První týden v září se budete seznamovat se vším, co je ke studiu ve druhém ročníku třeba – budete seznámeni s organizací studia a vším, co je pro vaše studium důležité.

Své dotazy můžete i směrovat na studentského konzultanta, tím je aktuálně Bc. Petra Kolínská.

Upozornění – i ve škole platí pravidlo „neznalost neomlouvá“, proto jsou pro vás veřejně dostupné všechny dokumenty a kontakty potřebné ke studiu.

Informace jsou pro vás dostupné buď na webu školy, dále na Google Disk a samozřejmě budete průběžné informace dostávat na váš školní e-mail.

Důležitým informátorem je v první řadě vedoucí studijní skupiny a studentský konzultant. Pokud tedy čemukoliv nerozumíte, nebo si nejste jisti, jak postupovat, obracíte se právě na ně. Důležité je komunikovat, aby vám nevznikly zbytečné potíže.

Samozřejmě mnoho informací získáváte od ostatních studentů školy – pokud dochází k jakémukoli šumu či nejistotě, obracejte se prosím na studentského konzultanta.

Pokud se jedná o výuku, využívejte konzultačních hodin pedagogů – všichni je mají, tak proč je nevyužít.

Pokud máte nějaké potíže s odbornou praxí nebo v předmětu Orientace v sociální síti (OSS), obracíte se primárně na učitele daného předmětu (průběžná i souvislá praxe a OSS spadá pod stejného učitele).

Pokud máte potíže, které nemůže učitel vyřešit, můžete se obracet na PhDr. Markétu Zimovou a PhDr. Věru Veselou – obor Sociální práce, nebo na Mgr. Lenku Lesařovou – obor Sociální pedagogika.

V téměř jakémkoli případě můžete kontaktovat i studentské zástupce ve školské radě, ti komunikují s vedením školy a studijním konzultantem a můžete za nimi přicházet i s nápady na různé neformální akce. Aktuální zástupce naleznete ZDE.

Pokud chcete řešit osobně cokoli např. se studijním oddělením, na sekretariátu nebo s vedením školy, je třeba dodržovat stanovené úřední hodiny (jsou vždy na dveřích kanceláří), nebo si schůzku předem domluvit. Zaměstnanci školy řeší různé administrativní, organizační či provozní záležitosti, které vyžadují čas a soustředění, proto je pro ně opravdu důležité, abyste úřední hodiny dodržovali.

E-mail na všechny zaměstnance a studenty je vždy ve formátu jmeno.prijmeni@vossp.cz

S kým a za jakých situací máte jako studenti povinnost komunikovat, naleznete ve Školním řádu.

O snížení školného z prospěchových důvodů můžete žádat od 1. do 15. září přes formulář na Google Disk, který odevzdáte na studijním oddělení. Více informací je ve Školním řádu.

O snížení můžete žádat, pokud jste v 1. ročníku z žádného předmětu nebyli hodnoceni „dobře“ a průměr hodnocení je nižší než 1,50 (počítá se zvlášť za zimní a letní období).

Pokud vám žádost bude uznána, snížení školného vám platí pro celý druhý ročník.

V průběhu zimního období dostanete informace, jak postupovat pro získání prodlužující „přelepky“. Pokud ISIC/ALIVE kartu ještě nemáte, nebo potřebujete vystavit duplikát, obracíte se na pokladnu školy.

Pokud jakékoli heslo zapomenete, nebo vyskytnou s přihlášením jakékoli potíže, obracíte se na IT správu školy. Aktuálně je to Ing. Antonín Dvořák.

Wifi je přístupná všem studentům a zaměstnancům školy, připojíte se k ní přes „vossp_wifi“ s heslem Vossp2019

V 1. patře budovy A je studentský klub, je však občas využíván Profesním institutem k výuce (v daných dnech je proto pro studenty nepřístupný), ale aktuálně pro vás připravujeme prostory v brzy hotové budově B. O možnosti nový klub využívat budete včas informováni.

Povinně volitelné předměty si budete volit začátkem zimního/letního období až k tomu budete vyzváni pověřeným pracovníkem.

Na Google Disku naleznete anotace jednotlivých předmětů, abyste se mohli s jejich obsahem seznámit ještě před zápisem.

Upozornění – každý předmět můžete absolvovat pouze jednou.

Konkrétní termíny se dozvíte v průběhu zimního období. Veškeré informace a postupy budou opět k nalezení na Google Disku. Svou volbu budete stvrzovat v listopadu formulářem „Zadání absolventské práce“ – v tuto dobu již musíte mít domluvené téma a vedoucího práce.

Celý proces včetně informací, jak vybrat vhodné téma práce se dozvíte v předmětu Seminář k absolventské práci, který budete absolvovat již v zimním období.

Na lednové zkoušky se zapisujete v Edookit přibližně v druhé polovině listopadu – konkrétní termín vám s předstihem sdělí e-mailem pověřený pracovník (vedoucí studijní skupiny, studentský konzultant, studijní referent…). Několik dní před přihlašováním uvidíte v systému vypsané termíny, na které bude možné se po spuštění přihlašování zapsat.

Na květnové zkoušky se zapisujete stejně, zápis bude možný přibližně v polovině dubna.

Vždy se prosím podívejte do harmonogramu školního roku/zkouškového období, do kdy je možné konat řádné a opravné termíny zkoušek. Pokud byste zjistili, že zkoušky splnit do daného termínu nestihnete (např. nemoc, komisionální zkouška atp.), je třeba vyplnit žádost o prodloužení zkouškového období a předat ji studijnímu oddělení.

Do kdy žádost předat je vždy uvedeno v harmonogramu zkouškového období zaslaného pověřeným zaměstnancem.

Na souvislou odbornou praxi (SOX), kterou absolvujete v červnu, se přihlašujete sami – sami si volíte zařízení, kde budete praxi absolvovat a do Edookit poté zapisujete údaje o zařízení. Údaje musíte do Edookit zapsat přibližně v polovině března – konkrétní termíny a instrukce, jaké zařízení pro praxi vybrat, získáte s předstihem od pověřeného zaměstnance e-mailem.

Na průběžnou odbornou praxi (OX), se vždy nejdříve přihlašujete přes Edookit, kde bude k dispozici seznam možných zařízení pro výkon vaší odborné praxe.

Kdy se přihlašování spouští se opět dozvíte s předstihem od pověřeného zaměstnance školy e-mailem. Přihlašování na zimní období probíhá zpravidla v průběhu dubna, na letní období až v dalším školním roce.

Všechny instrukce a postupy naleznete i na Google Disku.

Požádat o uznání předmětů můžete nejpozději do 15. září a 15. února prostřednictvím formuláře na Google Disku. Za jakých podmínek je možné uznat předmět a jak postupovat naleznete ve Školním řádu.

Případně Vám pomůže vyučující konkrétního předmětu, nebo studentský konzultant.

Studium můžete přerušit po úspěšném ukončení 1. ročníku, a to až na dva roky. Žádost o přerušení studia naleznete na Google Disk a předáváte jej studijnímu oddělení. Více informací je ve Školním řádu.

Upozornění – po dobu přerušení studia nejste studentem Jahodovky.

Než se rozhodnete studium plně ukončit, doporučujeme promluvit si o důvodech s vedoucím vaší studijní skupiny nebo studentským konzultantem. Zpravidla se vždy najde lepší řešení než ukončení studia.

Studium můžete ukončit prostřednictvím formuláře na Google Disk, který vyplněný předáváte studijnímu oddělení. Více informací je ve Školním řádu.

Tým Jahodovky