Manuál pro 1. ročníky

První ročníky jsou vždy minimálně v začátcích náročné – než se stihnete alespoň v základech seznámit s organizací, s povinnostmi i právy, už téměř dobíháte na první lednovou zkoušku. Není čeho se bát a pokud v tomto manuálu nenajdete, co hledáte, obraťte se např. na svého vedoucího studijní skupiny nebo studentského konzultanta.

Všechny termíny jsou koncem srpna zveřejněny na webu školy v záložce Pro studenty – Harmonogram školního roku.

Zápisy pro přijaté uchazeče z 1. a 2. kola přijímacího řízení probíhají již na začátku září. Pro uchazeče přijaté v pozdějších kolech jsou stanovené jiné termíny.

U zápisu musíte být fyzicky přítomni, pokud byste se nemohli dostavit, napište prosím co nejdříve na studijni@vossp.cz žádost o stanovení náhradního termínu zápisu.
Počítejte, že již od prvního dne budete ve škole od cca 8:00 do 15:00!

Potvrzení o studiu je možné vydat nejdříve po zápisu ke studiu (tedy v září, kdy se svým podpisem do zápisové listiny stáváte studentem školy) a současně po úhradě školného za zimní období.

Do září není možné vám potvrzení o studiu vydat – toto platí pro všechny ročníky studia.

Malé upozornění – student kombinovaného studia ze zákona nemá nárok na výhody spojené se statusem studenta (např. sleva na jízdné, osvobození od platby zdravotního pojištění, ISIC…), výhody mají pouze studenti denní formy studia.

Školné za zimní období ve výši 1.500 Kč je třeba uhradit do 15 dnů od obdržení Rozhodnutí o přijetí. V případě problémů s platbou prosím informujte studijní oddělení, abychom věděli, že o studium máte stále zájem.

Školné za letní období ve výši 1.500 Kč je nutné uhradit do 15. února.

První týden v září se budete seznamovat se vším, co je ke studiu třeba – poznáte zaměstnance školy, vedoucího vaší studijní skupiny a své spolužáky. Budete seznámeni s organizací studia a vším, co je pro vaše studium důležité.

Ke konci srpna se budete moci připojit do dobrovolné online schůzky se studentským konzultantem, kde bude prostor i na vaše dotazy.

Studentským konzultantem je aktuálně Bc. Petra Kolínská.

Počítejte, že již od prvního dne budete ve škole od cca 8:00 do 15:00!

Upozornění – i ve škole platí pravidlo „neznalost neomlouvá“, proto jsou pro vás veřejně dostupné všechny dokumenty a kontakty potřebné ke studiu (kompletní přístup získáte po zahájení studia).

Informace jsou pro vás dostupné buď na webu školy, dále na Google Disk (přístup získáte až po zahájení studia) a samozřejmě budete průběžné informace dostávat na váš školní e-mail.

Důležitým informátorem je v první řadě vedoucí studijní skupiny a studentský konzultant – oba poznáte v prvních dnech školy. Pokud tedy čemukoliv nerozumíte, nebo si nejste jisti, jak postupovat, obracíte se právě na ně. Důležité je komunikovat, aby vám nevznikly zbytečné potíže.

Samozřejmě mnoho informací získáváte od ostatních studentů školy – pokud dochází k jakémukoli šumu či nejistotě, obracejte se prosím na studentského konzultanta.

Pokud chcete mít předstih a vědět, co vše vás v prvním školním roce čeká, můžete nahlédnout do harmonogramu školního roku, který bude koncem srpna vyvěšen na webu školy v záložce Pro studenty.

Pokud se jedná o výuku, využívejte konzultačních hodin pedagogů – všichni je mají, tak proč je nevyužít.

Pokud máte nějaké potíže s odbornou praxí nebo v předmětu Orientace v sociální síti (OSS), obracíte se primárně na učitele daného předmětu (souvislou praxi s vámi řeší stejný učitel, kterého máte na OSS).

Pokud máte potíže, které nemůže učitel vyřešit, můžete se obracet na PhDr. Markétu Zimovou a PhDr. Věru Veselou – obor Sociální práce, nebo na Mgr. Lenku Lesařovou – obor Sociální pedagogika.

V téměř jakémkoli případě můžete kontaktovat i studentské zástupce ve školské radě, ti komunikují s vedením školy a studijním konzultantem a můžete za nimi přicházet i s nápady na různé neformální akce. Aktuální zástupce ve školské radě naleznete ZDE.

Pokud chcete řešit osobně cokoli např. se studijním oddělením, na sekretariátu nebo s vedením školy, je třeba dodržovat stanovené úřední hodiny (jsou vždy na dveřích kanceláří), nebo si schůzku předem domluvit. Zaměstnanci školy řeší různé administrativní, organizační či provozní záležitosti, které vyžadují čas a soustředění, proto je pro ně opravdu důležité, abyste úřední hodiny dodržovali.

E-mail na všechny zaměstnance a studenty je vždy ve formátu jmeno.prijmeni@vossp.cz

S kým a za jakých situací máte jako studenti povinnost komunikovat, naleznete ve Školním řádu.

Při zahájení studia si každý student nechává vyhotovit školní ISIC nebo ALIVE kartu (ISIC je pro denní, ALIVE pro kombinované studium). Karta vám současně umožní vstup do jednotlivých budov.

Napište prosím žádost o změnu co nejdříve na studijni@vossp.cz (nejlépe tedy ihned) a s uvedením důvodu. Tyto informace jsou pro nás velice důležité a není dobré je odkládat.

Hesla a přístup budete řešit v prvních dnech školy. Pokud jakékoli heslo zapomenete, nebo se vyskytnou s přihlášením jakékoli potíže, obracíte se na IT správu školy. Aktuálně je to Ing. Antonín Dvořák.

Wifi je přístupná všem studentům a zaměstnancům školy, připojíte se k ní přes „vossp_wifi“ s heslem Vossp2019.

V 1. patře budovy A je studentský klub, je však občas využíván Profesním institutem k výuce (v daných dnech je proto pro studenty nepřístupný), ale aktuálně pro vás připravujeme prostory v brzy hotové budově B. O možnosti nový klub využívat budete včas informováni.

Na lednové zkoušky se zapisujete v Edookit přibližně v druhé polovině listopadu – konkrétní termín vám s předstihem sdělí e-mailem pověřený pracovník (vedoucí studijní skupiny, studentský konzultant, studijní referent…). Několik dní před přihlašováním uvidíte v systému vypsané termíny, na které bude možné se po spuštění přihlašování zapsat.

Na květnové zkoušky se zapisujete stejně, zápis bude možný přibližně v polovině dubna.

Vždy se prosím podívejte do harmonogramu školního roku/zkouškového období, do kdy je možné konat řádné a opravné termíny zkoušek. Pokud byste zjistili, že zkoušky splnit do daného termínu nestihnete (např. nemoc, komisionální zkouška atp.), je třeba vyplnit žádost o prodloužení zkouškového období a předat ji studijnímu oddělení.

Do kdy žádost předat je vždy uvedeno v harmonogramu zkouškového období zaslaného pověřeným zaměstnancem.

Na souvislou odbornou praxi (SOX), kterou absolvujete v červnu, se přihlašujete sami – sami si volíte zařízení, kde budete praxi absolvovat a do Edookit poté zapisujete údaje o zařízení. Údaje musíte do Edookit zapsat přibližně v polovině března – konkrétní termíny a instrukce, jaké zařízení pro praxi vybrat, získáte s předstihem od pověřeného zaměstnance.

Na průběžnou odbornou praxi (OX), kterou absolvujete od září dalšího školního roku, se vždy nejdříve přihlašujete přes Edookit, kde bude k dispozici seznam možných zařízení pro výkon vaší odborné praxe.

Kdy se přihlašování spouští se opět dozvíte s předstihem od pověřeného zaměstnance. Přihlašování na zimní období probíhá zpravidla v průběhu dubna, na letní období až v dalším školním roce.

Všechny instrukce a postupy naleznete i na Google Disku.

Požádat o uznání předmětů můžete nejpozději do 15 dnů od zahájení daného období (tedy zpravidla do 15. září a 15. února) prostřednictvím formuláře na Google Disku. Za jakých podmínek je možné uznat předmět a jak postupovat naleznete ve Školním řádu.

Případně Vám pomůže vyučující konkrétního předmětu, nebo studentský konzultant.

Studium můžete přerušit po úspěšném ukončení 1. ročníku, a to až na dva roky. Žádost o přerušení studia naleznete na Google Disk a předáváte jej studijnímu oddělení. Více informací je ve Školním řádu.

Upozornění – po dobu přerušení studia nejste studentem Jahodovky.

Než se rozhodnete studium plně ukončit, doporučujeme promluvit si o důvodech s vedoucím vaší studijní skupiny nebo studentským konzultantem. Zpravidla se vždy najde lepší řešení než ukončení studia.

Studium můžete ukončit prostřednictvím formuláře na Google Disk, který vyplněný předáváte studijnímu oddělení. Více informací je ve Školním řádu.

Tým Jahodovky