Zveme Vás na 2. den otevřených dveří v Jahodovce

Den otevřených dveří proběhne 9. února 2022 od 16:45.

DOD-2022.png

Podmínky vstupu do areálu školy:


- doložit negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro ANTg. test a 72 hodin pro PCR test)
nebo
- doložit potvrzení svého zaměstnavatele, že podstoupil preventivní testování s negativním výsledkem v období 7. až 9. února
nebo 
- doložit potvrzení školy, jejíž je žákem/studentem, že podstoupil preventivní testování s negativním výsledkem v období 7. až 9. února
nebo
- nutné předložit potvrzení o prodělání COVID19, přičemž již uplynula doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů
nebo
- si přinese vlastní ANTg test a provede jej namístě


Hygienická pravidla
- po celou dobu setrvání v areálu školy nutný řádně nasazený respirátor, min FFP2
- dezinfekce rukou při příchodu
- udržování rozestupů
- návštěvníci budou rozděleny do skupin maximálně po 15 osobách
- nutné podepsat prohlášení o bezinfekčnosti


Vstup do areálu bude umožněn v 16:45.


Prezentace budou probíhat opakovaně v intervalech:


Prezentace vedení školy  (základní informace o škole, o studiu, profilu absolventů, diskuze) 
17:00-17:20
17:40-18:00
18:20-18:40  


Prezentace studijního odd. (přihláška ke studiu, průběh přijímacího řízení, prostor pro dotazy)
17:40-17:55
18:20-18:35
19:00-19:15


Prezentace jazyků, praxí, vybraných předmětů, prostor pro individuální dotazy - 16:45 až 19:30.


Komentovaná prohlídka prostor s průvodcem
začátek: 18:15, 18:30, 18:45, 19:00


banner - web - DDO 2022.png

Sdílet