Zahájeno 1. kolo přijímacího řízení

Co Vám nabízíme?

  • - 3 leté studium: Studijní program, který kvalitně připraví na profesi v sociální sféře.
  • - Flexibilní možnosti: Studium nabízíme ve dvou variantách - v denní nebo kombinované formě, můžete si tak vybrat podle svých potřeb a možností.
  • - Přijetí bez přijímacích zkoušek: Na Jahodovce nevěříme jen v testování znalostí, ale v osobní potenciál každého jednotlivce.
  • - Praxe a teorie: U nás nejen sedíme ve třídě, ale také získáváme cenné zkušenosti přímo v terénu. Spolupracujeme s několika desítkami organizací v sociální sféře. Praxe je pro nás stejně důležitá jako teoretické znalosti!
  • - Školou hrazené zahraniční stáže: Anglie, Francie, Belgie, Rakousko, Slovensko
  • - Možnost získat titul Bc. bez přijímacího řízení na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Studujte, co má smysl a každý den je novou výzvou!
Další informace k přijímacímu řízení a studiu: https://1url.cz/xrqrw

Potřebujete více informací? Neváhejte nás kontaktovat:
Telefon: +420 272 661 203
Email: info@vossp.cz

přijímací řízení1

Sdílet