Světový den sociální práce

Jahodovka se každoročně připojuje k oslavě Světového dne sociální práce, který letos připadá na den 15.3.2022. Světový den sociální práce byl poprvé vyhlášen v roce 1983 Mezinárodní federací sociálních pracovníků (IFSW). Cílem je upozornění na smysl sociální práce jako profese a na její celospolečenský význam.

Jahodovka přeje všem sociálním pracovníkům všechno nejlepší a děkujeme Vám za Vaši práci. Bez Vás by to prostě nešlo:) Děkujeme i všem sociálním partnerům za spolupodílení se na přípravě budoucích sociálních pracovníků. 

A proto právě Vám - sociální pracovníci - studenti Jahodovky, věnují tuto zdravici: 

Gratulujeme oceněným k získání ceny GRATIAS. 

Užijte se svůj den. 

Jahodovka zdravice světový den sociální práce.png

Sdílet