Studentská konference k zahraničním stážím

Zahraniční stáže se letos konaly ve Finsku, Irsku, Francii a Belgii. Absolventi jednotlivých stáží za pomoci prezentací, fotek a videí představili nejen navštívená sociální zařízení, ale i vše ostatní, co na stážích viděli a zažili.

20231122_101500

Sdílet