Slavnostní uvedení 1. ročníků do řad studentstva Jahodovky

Tento týden proběhlo historicky první uvedení 1. ročníků Jahodovky do řad studentstva. Studentky a studenti prvních ročníků denního i kombinovaného studia složili slavnostní slib. Přejeme všem hodně studijních úspěchů!

slavnostniuvedeni2

slavnostní uvedení

slavnostniuvedeni3

uvedeni4

uvedeni5

uvedeni6

uvedeni7

web-banner-ceremoniál

Sdílet