Prohlášení asociace vzdělavatelů v sociální práci

Vážené kolegyně a kolegové, vážené sociální pracovnice a sociální pracovníci, jménem Asociace vzdělavatelů v sociální práci, která sdružuje vyšší odborní školy a vysoké školy, které vzdělávají budoucí sociální pracovníky, Vám, svým partnerům a kolegům v praxi,

chceme vyjádřit svou podporu a ocenění Vaší práce v tomto náročném období. Rádi bychom Vás mimo jiné podpořili v péči o sebe, o své duševní zdraví. Užitečné tipy najdete třeba na https://www.opatruj.se/.

DĚKUJEME, že jste vyjádřili solidaritu s ukrajinským lidem a neváháte konkrétně pomoci válkou ohroženým lidem, ať jde o matky s dětmi, mladé lidi, nebo seniory. Připojujeme se k prohlášením Mezinárodní asociace škol sociální práce (IASSW) a Evropské asociace škol sociální práce (EASSW):

https://www.iassw-aiets.org/featured/9255-iassw-statement-on-the-ukraine/,

https://www.eassw.org/eassw-statement-on-the-ukrainian-crisis/.

Hlásíme se k hodnotám lidské důstojnosti, solidarity a lidských práv. Odmítáme projevy nevraživosti a nepřátelství nebo diskriminace, například i vůči občanům ruské nebo běloruské národnosti. Víme, že každá členská škola ASVSP https://www.asvsp.org/clenove/ aktivně komunikuje a spolupracuje zejména s regionálními a místními institucemi a organizacemi jak veřejné správy, tak i z neziskového sektoru. Neváhejte se na ně v případě potřeby obrátit. Mohou pomoci zprostředkovat dobrovolníky z řad studentů a zaměstnanců; často nabízí odbornou právní, psychologickou nebo poradenskou pomoc.

Zvláštní pozornost všechny školy věnují svým studentkám a studentům, kteří jsou z Ukrajiny nebo jsou na Ukrajině na stáži/studijním pobytu. Každá univerzita připravuje konkrétní nabídky podpory mladým lidem ve formě stipendií, nebo perspektivně možnosti studovat na vysoké škole v ČR. S členskými školami jsme ve stálém kontaktu; sbíráme od nich podněty a návrhy pro další koordinovaný postup ASVSP. Zajímáme se tedy o Vaše zkušenosti a potřeby. Jsme hrdí na práci redakce časopisu Sociální práce/Sociálna práca, který vydáváme. Redakce shromažďuje a publikuje důležité informace o pomoci a podpoře různých institucí a organizací: https://socialniprace.cz/online-clanky/jak-je-mozne-pomoci-a-kde-ziskat-pomoc-v-souvislosti-s-invazi-v-ukrajine/.

Své tipy nebo doporučení, jak pomoci, můžete komunikovat e-mailem: redaktorka@socialniprace.cz nebo přes FB: https://www.facebook.com/socialniprace/.

Jsme ve stálém kontaktu s MPSV a profesními spolky sociálních pracovníků v ČR. Závěrem nám dovolte ještě jednou vyjádřit Vám naše poděkování a ocenění Vaší práce.

Výkonná rada ASVSP ČR

asvsp_logo.jpg

Sdílet