Přání studentů Jahodovky ke Světovému dni sociální práce

V roce 1960 OSN vyhlásila Světový den sociální práce (vždy třetí úterý v měsíci březnu) za podpory Mezinárodní asociace škol sociální práce (IASSW), Mezinárodní federace sociálních pracovníků (IFSW) a následně i Mezinárodní rady pro sociální péči (ICSW).

Smyslem dne je podpora, rozvoj a ocenění všech sociálních pracovníků a sociální práce jako plnohodnotné profese a jejich významného přínosu pro celou společnost jak na regionální, tak na národní úrovni.

Jahodovka se ke Světovému dni sociální práce 16.3.2021 hlásí v podobě přání od našich studentů všem sociálním pracovnicím a sociálním pracovníkům v ČR, kteří jsou nositeli hodnot a principů sociální práce. A v této mimořádné době, v první linii si zasloužíte, abychom Vám sdělili: Děkujeme Vám, vážíme si Vaší práce.


Přejeme Vám vše dobré.

Přejeme Vám do dalšího období, v rámci mimořádné situace v ČR, sílu a víru, že špatné věci mají tendenci dopadat dobře.

MY Z JAHODOVKY.

přání studentů Jahodovky.png

Sdílet