Osobní vzkaz pana ředitele v reakci na agresi vůči Ukrajině

Vážení kolegové, vážení studenti,

celý den přemýšlím, jakým způsobem vyjádřit svůj smutek a odpor k vojenské agresi vůči Ukrajině. Jsem bytostně člověkem odmítajícím jakékoliv násilí.

Považuji Vás všechny za velmi vzdělané a samostatné občany, kterým není třeba vysvětlovat slova válka, invaze, násilí a ohrožení životů nevinných lidí.

Chci Vás v tento okamžik ubezpečit, že naše škola, i s ohledem na své zaměření pomáhající profese, je připravena podpořit všechny, kteří budou pomoc v souvislosti s agresí ve složité životní situaci potřebovat.

Mezi našimi spolehlivými spolupracovníky i mezi studenty jsou po mnoho dlouhých let rovnoprávní občané Ukrajiny, kteří v Česku žijí. 

Jsem zcela přesvědčen, že se všichni můžeme v této náročné situaci, která negativně ovlivňuje naše myšlení, na sebe vzájemně spolehnout.

V případě potřeby se na mě můžete s Vašimi pocity, starostmi a poznatky osobně kdykoliv obrátit.

Přeji Vám všem mnoho sil, zdraví a klidu

Váš 

Milan Johanis Jahodovka - Vyšší odborná škola sociálně právní ředitel

vlajka-ukrajina.gif

Sdílet