Ocenění Gratias 2023

MPSV vyhlásilo nominace do nového ročníku ocenění Gratias pro sociální pracovníky.

Nominace do VI. ročníku ocenění Gratias jsou určené sociálním pracovnicím a pracovníkům, kteří přispívají k rozvoji či dobrému jménu sociální práce v České republice. 

Nominace můžete zasílat až do 31. 10. prostřednictvím tohoto formuláře: https://bit.ly/Gratias2023

Název ocenění „Gratias“ v překladu symbolizuje poděkování sociálním pracovníkům/sociálním pracovnicím za jejich každodenní náročnou práci a přínos společnosti.

Ocenění je udělováno ve všech oblastech působení sociálních pracovníků/sociálních pracovnic, které jsou rozděleny do následujících okruhů:

• veřejná správa (ministerstva, ÚP ČR, obecní a krajské úřady, uprchlická zařízení)
• sociální poradenství
• služby sociální prevence
• služby sociální péče
• ostatní (vězeňství, školy a školská zařízení, zdravotnictví),
• významný přínos v oblasti sociální


Pravidla:
• Nominace může zasílat kdokoli, (rodinní příslušníci, přátelé, kolegové, nadřízení či podřízení zaměstnanci) do 31. října 2022.
• Každý nominující může zaslat pouze jednu nominaci.
• Nominovaný/nominovaná musí být zaměstnancem v zařízení, instituci, organizaci nebo jiném subjektu.
• Zaslané nominace jsou anonymní, jména navrhovatelů nebudou zveřejněna ani sdělována.


web-gratias

Sdílet