Jahodovka vyhlásila pro uchazeče o studium 3. kolo přijímacího řízení

Dne 27. 8. 2021 bylo zahájeno 3. kolo přijímacího řízení pro uchazeče o studium na Jahodovce - Vyšší odborné škole.

Příjem elektronických přihlášek bude probíhat do 20. 9. 2021.

Příjem písemných přihlášek vč. povinných příloh bude probíhat do 21. 9. 2021 (16,00 hod)

K vyhodnocení přihlášek dojde 23. 9. 2021, výsledky budou zveřejněny 24. 9. 2021 (16,00 hod).

Přihlášku ke studiu najdete zde.

Více informací Vám v případě potřeby poskytne naše studijní oddělení:

e-mail: studijni@vossp.cz
telefon: +420 272 661 203

přijímací řízení-3kolo.png

Sdílet