Jahodovka rozšíří rekonstrukcí pavilonu kapacitu pro výuku

Radou hl. m. Prahy byl v pondělí 7. března odsouhlasen záměr veřejné zakázky na rekonstrukci pavilonu B naší školy. Financování bude hrazeno z rozpočtu Prahy v předpokládané výši necelých 19 milionů korun.

„Touto plánovanou investiční akcí vycházíme z potřeby rozšíření kapacity pro výuku, která je dána především demografickým vývojem a požadavky školy. V souvislosti s tím bude provedeno i zateplení budovy, díky kterému dojde ke snížení celkové spotřeby energií, a tudíž i ke značné úspoře,” uvedl pražský radní pro oblast školství Vít Šimral.

Záměrem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího objektu pro účely výuky, součástí projektu je například přístavba výtahu, který zajistí bezbariérový přístup do celého objektu, a dále vybudování nových sociálních zařízení v přízemí i ve druhém patře.

V plánu je také zateplení celé fasády objektu, které bude mít zásadní vliv na snížení bilance spotřeb energií, nebo vznik parkovacích stání pro 9 vozidel. Obnovy se dočkají i rozvody zdravotechniky, elektroinstalace nebo vytápění a provedeny budou také nové nášlapné vrstvy podlah. Zahájení zadávacího řízení se předpokládá ještě v březnu, vlastní realizace by se měla uskutečnit v průběhu letošního roku.
web-škola.png

Sdílet