Dvě ceny "Gratias" pro sociální pracovníky roku 2021 putují přímo do Jahodovky

Již známe vítěze IV. ocenění „Gratias“ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK ROKU 2021 (vyhlašuje MPSV). Ocenění je určeno pro sociální pracovníky, kteří se zasloužili o rozvoj či dobré jméno sociální práce v České republice. A jak nominace dopadly? Dvě ocenění PUTUJÍ přímo DO JAHODOVKY.

Nejvyšší ocenění v kategorii "Významný přínos pro oblast sociální práce" získala naše kolegyně Mgr. Monika Havlíčková.

Ocenění "Student sociální práce 2021" poté obdržela naše studentka Martina Kosíková ze 3E.

Oběma dámám srdečně gratulujeme a jsme nesmírně rádi, že jsou právě v našem týmu!

Co je ocenění Gratias? Ocenění je udělováno ve všech oblastech působení sociálních pracovníků, které jsou rozděleny do následujících 4 okruhů. 5. kategorií navrhuje hodnotící komise a je věnována osobám, které se významnou měrou podílely na přínosu v oblasti sociální práce.

Vyhlašované okruhy:
- veřejná správa (ministerstva, ÚP ČR, obecní a krajské úřady, uprchlická zařízení),
- sociální služby,
- zdravotnická zařízení,
- vězeňství, školy a školská zařízení,
- významný přínos v oblasti sociální práce.

ocenění gratias.jpg

Sdílet