doc. PhDr. Oldřich Matoušek, CSc. (31. 1.1947 – 3. 8.2022)

Se zármutkem oznamujeme odborné veřejnosti a studentům studijního programu sociální práce a sociální pedagogika, že dne 3.8.2022 zemřel doc.PhDr. Oldřich  Matoušek, CSc.  Sociální práci se věnoval dlouhá léta a je autorem  základních učebnic a odborných textů zabývající se významem sociální práce v ČR. Podporoval i význam a roli sociálních pracovníků pro společnost. 

Čest jeho památce. 

matoušek

Sdílet