17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii

17. listopad, je ve světě známý jako Mezinárodní den studentstva. 

V Česku se vztahuje ke dvěma historickým milníkům, jež od sebe dělí půl století: uzavření českých vysokých škol v roce 1939 a začátek
sametové revoluce v roce 1989. Oba uvedené historické milníky spojuje podstata významu a hodnoty člověka ve společnosti.

Jahodovka jako jedna z nejstarších vzdělávacích institucí v oboru sociální práce, učí své studenty zásadám  podporujícím význam principů a hodnot člověka, dodržování lidských práv a respektu k jeho individualitě skrze hodnoty sociální práce. 

Škola vzpomíná na uvedené  události  jako na jeden z milníků v prosazení svobody, změny pohledu na hodnotu člověka, prosazení občanských práv a významu jedince pro společnost, kde hlavní roli hráli studenti.

Využívejme tedy historii k dalšímu poznávání a obhajobě
individuální hodnoty člověka.

MY Z JAHODOVKY.

17listopad

Sdílet