Organizace výuky ve školním roce 2021/2022

Denní forma

V oboru Sociální práce i Sociální pedagogika bude ve školním roce 2021/2022 probíhat výuka denně podle daného rozvrhu.

Zápis ke studiu se pro oba obory uskuteční ve středu 1. září 2021. Podrobnosti budou uvedeny v pozvánce ke studiu, kterou obdrží přijatí uchazeči týden před zápisem v tištěné nebo elektronické formě.

Kombinovaná forma

V oboru Sociální práce bude ve školním roce 2021/2022 probíhat výuka 1. ročníku vždy ve čtvrtek od 8:00 do cca 18:30 hod. podle daného rozvrhu. Docházka musí být splněna na min. 75% z reálně odučených hodin.

Zápis ke studiu se uskuteční ve čtvrtek 2. září 2021. Podrobnosti budou uvedeny v pozvánce ke studiu, kterou obdrží přijatí uchazeči týden před zápisem v tištěné nebo elektronické formě.

V oboru Sociální pedagogika bude ve školním roce 2021/2022 probíhat výuka 1. ročníku vždy v pátek od 8:00 do cca 18:30 hod. Docházka musí být splněna na min. 75% z reálně odučených hodin.

Zápis ke studiu se uskuteční v pátek 3. září 2021. Podrobnosti budou uvedeny v pozvánce ke studiu, kterou obdrží přijatí uchazeči týden před zápisem v tištěné nebo elektronické formě.

Přihláška ke studiu